പാക്കിംഗ് മെഷിനറി

ഹൈ-സ്പീഡ്-ഡൈനാമിക്-വെയ്റ്റിംഗ്-സിസ്റ്റം1

ഹൈ-സ്പീഡ് ഡൈനാമിക് വെയ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം

പാക്കേജിംഗ് മെഷിനറി വ്യവസായത്തിൽ, ലോഡ് സെല്ലുകളുടെ നിരവധി പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്, അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും അളവ് പരിശോധനയും വെയ്റ്റിംഗ് സ്കെയിലുകളും കൈമാറുന്നതും അടുക്കുന്നതും ആണ്.ഈ സെൻസറുകളുടെ ഒരു പ്രധാന ഉപയോഗം, പാക്കേജിംഗ് സമയത്ത് ഭാരം പൊരുത്തക്കേടുകൾ, നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഇൻ-ലൈൻ കണ്ടെത്തലാണ്.ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ആവശ്യകതകളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്ന ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പാക്കേജിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അവർ ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്നു.ഉൽപ്പന്നം തന്നെ ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് കൺവെയർ, ഒരു കൺട്രോളർ, ഇൻ-ഔട്ട് മെറ്റീരിയൽ കൺവെയർ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.വെയ്റ്റ് സിഗ്നൽ ശേഖരിക്കുന്നതിനും പ്രോസസ്സിംഗിനായി കൺട്രോളറിലേക്ക് അയയ്‌ക്കുന്നതിനും വെയ്റ്റിംഗ് കൺവെയറിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, അതേസമയം ഉൽപ്പന്ന വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇനങ്ങൾക്കിടയിൽ മതിയായ ഇടം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഇൻഫീഡ് കൺവെയർ ഉത്തരവാദിയാണ്.അതാകട്ടെ, വെയ്റ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും വികലമായ ഇനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിലും ഡിസ്ചാർജ് കൺവെയർ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.നിങ്ങൾ മികച്ച തരം സെൻസറിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് ലോഡ് സെല്ലുകൾ, ബെല്ലോസ് ലോഡ് സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ്-ടൈപ്പ് ലോഡ് സെല്ലുകൾ എന്നിവ പരിഗണിക്കുക.

ഹൈ-സ്പീഡ്-ഡൈനാമിക്-വെയ്റ്റിംഗ്-സിസ്റ്റം2
ഹൈ-സ്പീഡ്-ഡൈനാമിക്-വെയ്റ്റിംഗ്-സിസ്റ്റം3
ഹൈ-സ്പീഡ്-ഡൈനാമിക്-വെയ്റ്റിംഗ്-സിസ്റ്റം7
ഹൈ-സ്പീഡ്-ഡൈനാമിക്-വെയ്റ്റിംഗ്-സിസ്റ്റം4
ഹൈ-സ്പീഡ്-ഡൈനാമിക്-വെയ്റ്റിംഗ്-സിസ്റ്റം5
ഹൈ-സ്പീഡ്-ഡൈനാമിക്-വെയ്റ്റിംഗ്-സിസ്റ്റം8
ഹൈ-സ്പീഡ്-ഡൈനാമിക്-വെയ്റ്റിംഗ്-സിസ്റ്റം6
ഹൈ-സ്പീഡ്-ഡൈനാമിക്-വെയ്റ്റിംഗ്-സിസ്റ്റം9